Višje zavarovalne vsote

Z novim letom so začele veljati višje zavarovalne vsote za zavarovanje avtomobilske odgovornosti.

Nove minimalne zavarovalne vsote za katere se lahko sklene zavarovanje AO so po novem:

  • 1.000.000€ za škodo na stvareh
  • 5.000.000€ za škodo zaradi smrti, telesnih poškodb in prizadetega zdravja

Nove zavarovalne vsote veljajo tudi za avtomobilska zavarovanja sklenjena pred povišanjem. Za minimalno doplačilo lahko sklenete tudi podvojene zavarovalne vsote.