Višje zavarovalne vsote

Z novim letom so začele veljati višje zavarovalne vsote za zavarovanje avtomobilske odgovornosti.

Nove minimalne zavarovalne vsote za katere se lahko sklene zavarovanje AO so po novem:

  • 1.000.000€ za škodo na stvareh
  • 5.000.000€ za škodo zaradi smrti, telesnih poškodb in prizadetega zdravja

Nove zavarovalne vsote veljajo tudi za avtomobilska zavarovanja sklenjena pred povišanjem. Za minimalno doplačilo lahko sklenete tudi podvojene zavarovalne vsote.

Comments are closed.

Previous post:

Next post: