Kasko paketi

Za kasko zavarovanje imamo na razpolago dva kasko paketa:

Popolni kasko (Priporočamo)

Popolni kasko, ki zajema praktično vse stvari, ki jih lahko pri zavarovalnici Tilia zavarujete in jih bomo opisali v treh skupinah:

  • Glavne: prometna nesreča, toča, kraja, vandalizem, demonstracije, vihar, požar, nadomestno vozilo in odkup totalke.
  • Dodatne: paket že zajema dodatno zavarovanje za delni kasko: stekla, ogledala, svetlobna telesa,parkirišče,  divjad in domače živali.
  • Ostale: Padec ali udarec kakega predmeta, zrakoplova, snega, ledenih sveč ali ledenih tvorb, direktni udar strele, eksplozija, zemeljski ali snežni plaz, poplava, hudourniška ali visoka voda.

V kolikor imate sklenjeno odbitno franšizo, se upošteva samo pri prometni nesreči, padcu ali udarcu kakšnega predmeta in vandalizmu. Na bonus/malus pa zraven tega vpljiva še škoda ob demonstracijah in manifestacijah.

Osnovni kasko

Osnovni kasko se od Popolnega razlikuje v tem, da NE zajema: razbitje stekel, ogledal, svetlobnih teles, divjadi in domačih živali ter kraje, vandalizma in odkup totalke. Delni kasko je možno skleniti z doplačilom.

Medtem ko Popolni kasko že zajema vsa priporočljiva kritja za novejše avtomobile, pa je pri Splošnem kasko določeni nevarnosti možno poljubno dodati ali jih zavarovati manj, kot pri Popolnem kasku. Kljub temu je pri nekaj dodatnih nevarnostih cena za kasko hitro enaka tisti pri Popolnem kasko paketu, tako da za dobro zavarovanje priporočamo slednji paket.

V veliki večini vam priporočamo Popolni kasko, saj zajema največ kritij in najvišji popust.

Naročite si izračun za zavarovanje in prihranite!